Årsmøte 2017

holdes torsdag 16. mars på klubbhuset kl 19.00

På valg er: leder, et styremedlem, kasserer og 2 varamedlemmer.
Forslag til kandidater sendes valgkomiteen v/ Idun Eid  innen 9. februar.

Frist for innsending av saker til behandling på årsmøtet er 9. februar.
Sendes styret på post.hhk@gmail.comÅrets hund og debutanter 2016

Frist for innmelding av resultater til årets hund og debutanter er 5. januar 2017. 
Send bare de 3 beste resultatene oppnådd i hver gren oppnådd i 2016.
Ta kontakt dersom du er usikker på hvordan reglene er.
post.hhk@gmail.com


Styret.

Ny hjemmeside

Denne siden vil etter hvert bli borte, og siste nytt finner du på ny side her  (www.honefosshundeklubb.no)  eller på facebooksiden vår. ...