Bruks

Klubben har for tiden ingen aktiv brukskomite. Ønsker du å bidra i en ny komite eller har forslag til organisering av en komite, så meld deg gjerne til post.hhk@gmail.com


https://drive.google.com/open?id=0B7a2EQ1HHigTNWxHUEk4VXdwcER3Z3BYSWxzZDFVSVhLYWxZ                                     Målebrev
Hva er bruks?

"Med brukshund mener man en hund som på førerens kommando bruker nesen for å finne gjenstander eller personer i skogen. Bruksøvelsene vi her tenker på kalles sporsøk, rundering og feltsøk. Disse øvelsene brukes i brukshundkonkurranser, politiet, forsvaret og i redningshundmiljøet. En vanlig familiehund har også stor glede av aktiviteter hvor den får bruke sine naturlige instinkter. Og vi som hundeførere blir stadig imponerte over hvor fantastisk luktesans hunden har. Den kan følge et flere timer gammelt spor kilometer etter kilometer, den kan finne folk som gjemmer seg i skogen eller som ligger flere meter under snøen, og den kan finne gjenstander som noen har mistet.
Mange driver brukshundarbeid bare med det for øye å aktiviserer hunden, men flere og flere vil også konkurrere i disse grenene. Her er klassene delt inn i klasse D, C, B og A. Konkurransene er inndelt etter om man ønsker å konkurrere i spor eller rundering, men det er en appelldel som er lik for begge grenene. Når det gjelder appelldelen vil man gjenkjenne mange øvelser fra vanlige LP-konkurranser.Brukshundkonkurransene er for alle raser. Blandingshunder kan også delta. Hvis du ønsker nærmere opplysninger om bruks og bruksøvelsene, se gjerne nettsidene til Mange driver brukshundarbeid bare med det for øye å aktiviserer hunden, men flere og flere vil også konkurrere i disse grenene. Her er klassene delt inn i klasse D, C, B og A. Konkurransene er inndelt etter om man ønsker å konkurrere i spor eller rundering, men det er en appelldel som er lik for begge grenene. Når det gjelder appelldelen vil man gjenkjenne mange øvelser fra vanlige LP-konkurranser.Brukshundkonkurransene er for alle raser. Blandingshunder kan også delta. Hvis du ønsker nærmere opplysninger om bruks og bruksøvelsene, se gjerne nettsidene til Norsk Brukshundsports forbund (NBF). Hønefoss Hundeklubb er medlem i NBF."
-->Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Ny hjemmeside

Denne siden vil etter hvert bli borte, og siste nytt finner du på ny side her  (www.honefosshundeklubb.no)  eller på facebooksiden vår. ...