Kontaktinformasjon


Styret 2019 

Leder:              
Ella Brodtkorb, tlf: 454 01 404, mail

Nestleder:
Katharina Schafferer, tlf: 454 50 239, mail

Sekretær:
Kristian L. Hesthagen, tlf  947 99 607, mail
Styremedlemmer: 
Anne  Buttingsrud  tlf: 934 17 644 mail
Per Erik Rytterager, tlf: 971 97 142, mail

Varamedlemmer:   
Jan Stensby, tlf: 915 50 455, mail
Marita Martinsen, tlf:402 12 660 , mail

Kasserer:
Marta Andersen, tlf: 995 22 123, mail 

Kursforvalter: 
Helle Ibsen, tlf: 936 22 266, mail


Innmelding i Hønefoss Hundeklubb via nkk.no

 Klubbens adresser:


  • Postadresse: Regimentsveien 16, 3512 HØNEFOSS
  • Besøksadresse: Regimentsveien 16, 3512 Hønefoss 
  


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Ny hjemmeside

Denne siden vil etter hvert bli borte, og siste nytt finner du på ny side her  (www.honefosshundeklubb.no)  eller på facebooksiden vår. ...